Home / HỆ THỐNG ỨNG DỤNG / HỆ THỐNG XẾP HÀNG

HỆ THỐNG XẾP HÀNG

HỆ THỐNG XẾP HÀNG

HỆ THỐNG XẾP HÀNG

* Các tiện ích cơ bản của hệ thống : -Hệ thống lấy số thứ tự và gọi số 1 cách tự động -Phát ra âm thanh gọi số -Người quản lý có thể theo dõi thông tin của quầy giao dịch trên bất kỳ 1 máy tinh nào trong …

Read More »