Home / HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

HỆ THỐNG GỌI – CẤP SỐ TỰ ĐỘNG – ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ – KẾT NỐI QUA WIFI

HỆ THỐNG GỌI – CẤP SỐ TỰ ĐỘNG – ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ – KẾT NỐI QUA  WIFI SƠ ĐỒ KẾT NỐI THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG GỌI – CẤP SỐ TỰ ĐỘNG  Version 1 SƠ ĐỒ KẾT NỐI THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG GỌI – CẤP SỐ …

Read More »

HỆ THỐNG XẾP HÀNG

* Các tiện ích cơ bản của hệ thống : -Hệ thống lấy số thứ tự và gọi số 1 cách tự động -Phát ra âm thanh gọi số -Người quản lý có thể theo dõi thông tin của quầy giao dịch trên bất kỳ 1 máy tinh nào trong …

Read More »

HỆ THỐNG GỌI Y TÁ – TKtech

* Tính tiện ích của  hệ thống : – Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp của bệnh nhân, khách hàng… – Giảm thiểu chi phí nhân sự trong công tác túc trực, theo dõi bệnh nhân, khách hàng. – Nhân viên …

Read More »