Home / TKE smart life / TKE-iOT Relay Switch

TKE-iOT Relay Switch

TKE-iOT Relay Switch

TKE-iOT Relay Switch

Tính năng: Điều khiển 2 thiết bị qua WIFI, 3G, 4G  không giới hạn khoảng cách. Coppy lệnh điều khiển 2 thiết bị qua RF remote 315MHz. Hẹn giờ tắt mở theo thời gian thực Hỗ trợ theo dõi tình trạng: Trạng thái thiết bị gia đình được theo dõi kịp thời trên ứng dụng Blynk. Sử dụng ứng dụng Blynk điều khiển trên điện thoại ios, android và máy tính. Đo nhiệt độ  hiển thị trên điện thoại ios, android và máy tính. Cấu hình dễ dàng Hình sản phẩm: Thông số: Sử dụng điện áp cung cấp board : …

Read More »