Home / TKE smart life / Module điều khiển dùng sóng RF tắt/ mở 4 thiết bị

Module điều khiển dùng sóng RF tắt/ mở 4 thiết bị

Module điều khiển dùng sóng RF tắt/ mở 4 thiết bị

Module điều khiển dùng sóng RF tắt/ mở 4 thiết bị

Module điều khiển dùng sóng RF tắt/ mở 4 thiết bị Tần số hoạt động: 315MHz Học lệnh ON/OFF cho 4 relay Nguồn cấp: 12V DC Dòng cấp: 450 – 1A Công suất: 750W/1 Relay Opto cách ly Tầm hoạt động: 50M xuyên vật cản ( tùy thuộc môi trường sóng điện từ) Sản phẩm hoạt động với 2 tính năng:  Có tính tự giữ, không có tính tự giữ (SWITCH, PUSH)     +Sơ đồ kết nối Module với thiết bị: + Hướng dẫn học lệnh điều khiển và chọn tự giữ, không tự giữ (SWITCH, PUSH): – Cấp …

Read More »