Home / TKE smart life / Module điều khiển WIFI – RF tắt/ mở 2 thiết bị – 30A

Module điều khiển WIFI – RF tắt/ mở 2 thiết bị – 30A

Module điều khiển WIFI – RF tắt/ mở 2 thiết bị – 30A

Module điều khiển WIFI – RF tắt/ mở 2 thiết bị – 30A

Module điều khiển WIFI – RF remote 315MHz tắt/ mở 2 thiết bị 30A 1.Tính năng: Nguồn cấp: 220 VAC Opto cách ly Điều khiển 4 thiết bị qua WIFI, 3G, 4G  không giới hạn khoảng cách. Coppy lệnh điều khiển 4 thiết bị qua RF remote 315MHz. Hỗ trợ theo dõi tình trạng: Trạng thái thiết bị gia đình được theo dõi kịp thời trên ứng dụng Blynk. Sử dụng ứng dụng Blynk điều khiển trên điện thoại ios, android và máy tính. Cấu hình dễ dàng Tích hợp Module điều khiển dùng sóng RF tắt/ mở 4 thiết bị …

Read More »