Home / TKE smart life / Module điều khiển WIFI – RF remote 315MHz/433MHz tắt/ mở 8 thiết bị

Module điều khiển WIFI – RF remote 315MHz/433MHz tắt/ mở 8 thiết bị

Module điều khiển WIFI – RF remote 315MHz/433MHz tắt/ mở 8 thiết bị

Home Automation with Google, Alexa,RF & Manual Switch

Module điều khiển WIFI – RF remote 315MHz/433MHz tắt/ mở 8 thiết bị

Tính năng: Nguồn cấp: 220 VAC Opto cách ly Điều khiển 8 thiết bị qua App Android hay IOS  kết nối  WIFI, 3G, 4G  không giới hạn khoảng cách. Coppy lệnh điều khiển 8 thiết bị qua RF remote 315MHz. Hỗ trợ theo dõi tình trạng: Trạng thái thiết bị gia đình được theo dõi kịp thời trên ứng dụng ESP Rainmaker. Cấu hình dễ dàng Tích hợp Module điều khiển dùng sóng RF tắt/ mở 8 thiết bị Tần số hoạt động: 315MHz Học lệnh ON/OFF cho 8 relay 10A Tầm hoạt động: 50M xuyên vật cản ( tùy …

Read More »